Pauline GREEN : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 30-12-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 30-12-1999 : Labour Party (Обединено кралство)

членове 

  • 21-07-1999 / 30-12-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 06-10-1999 / 30-12-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър

Заместник 

  • 22-07-1999 / 30-12-1999 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
  • 08-10-1999 / 30-12-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта