Alex SMITH : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Labour Party (Обединено кралство)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външноикономически отношения
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Югоизточна Европа
 • 16-01-1997 / 16-02-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външноикономически отношения

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по петициите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по петициите