Josep VERDE I ALDEA : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 05-09-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 06-09-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член на бюрото

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Заместник-председател 

 • 19-07-1994 / 13-01-1997 : Европейски парламент
 • 19-07-1994 / 13-01-1997 : Бюро на Европейския парламент
 • 14-01-1997 / 19-07-1999 : Европейски парламент
 • 14-01-1997 / 19-07-1999 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по институционални въпроси