David Robert BOWE : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Обединено кралство)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Временна комисия по човешка генетика и други нови технологии в съвременната медицина
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council directive on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Directive 90/220/EEC - Parliament Delegation to the Conciliation Committee EN  
- A5-0032/2001 -  
-
ENVI 
Report on implementation of Directive 96/59/EEC on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT)- Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0379/2000 -  
-
ENVI 
Recommendation for second reading on the Council common position adopting a European Parliament and Council Directive on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0083/2000 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128