Gunnar BECK : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Заместник 

Комисия по правни въпроси 
Комисия по конституционни въпроси 

Обратна връзка