Mateo SIERRA BARDAJÍ : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
  • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Заместник-председател 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

членове 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 15-01-1992 / 17-09-1992 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската икономическа общност (АКТБ-ЕИО)
  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 18-09-1992 / 16-09-1993 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската икономическа общност (АКТБ-ЕИО)
  • 17-09-1993 / 18-07-1994 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската икономическа общност (АКТБ-ЕИО)