Fernando SUÁREZ GONZÁLEZ : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partido Popular (Испания)

Председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 05-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико

Заместник-председател 

 • 14-12-1990 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетен контрол

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 15-01-1992 / 04-02-1992 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външноикономически отношения
 • 26-05-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Европейско икономическо пространство
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство