José VÁZQUEZ FOUZ : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
  • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Заместник-председател 

  • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони

членове 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
  • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по рибно стопанство
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея