Domènec ROMERA I ALCÀZAR : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Група на Европейските демократи - Член
 • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Група на Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Coalición Popular (Испания)
 • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Alianza Popular (AP) (Испания)

Заместник-председател 

 • 21-01-1987 / 25-10-1987 : Делегация за връзки със страните от Машрека (Египет, Йордания, Ливан, Сирия)
 • 22-01-1987 / 13-10-1987 : Комисия по институционални въпроси

членове 

 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по транспорт
 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по институционални въпроси
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 21-01-1987 / 21-01-1987 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 20-02-1987 / 24-07-1989 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 26-10-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със страните от Машрека (Египет, Йордания, Ливан, Сирия)
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Машрека (Египет, Йордания, Ливан, Сирия)

Заместник 

 • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по политически въпроси