Francisco Javier SANZ FERNÁNDEZ : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Заместник-председател 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите

членове 

 • 21-07-1994 / 21-07-1994 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 17-10-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша