Luis PLANAS PUCHADES : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 10-12-1991 : Група на социалистите - Член
 • 11-12-1991 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Заместник-председател
 • 21-04-1993 / 28-12-1993 : Група на Партията на европейските социалисти - Заместник-председател

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 28-12-1993 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 28-12-1993 : Комисия по институционални въпроси
 • 15-01-1992 / 28-12-1993 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 28-01-1992 / 28-12-1993 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 11-02-1993 / 28-12-1993 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по външноикономически отношения
 • 15-01-1992 / 28-12-1993 : Комисия по външноикономически отношения
 • 16-03-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)
 • 11-02-1993 / 28-12-1993 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)