Eduardo PUNSET I CASALS : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 15-11-1989 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член
 • 16-11-1989 / 26-01-1992 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Заместник-председател
 • 27-01-1992 / 18-07-1994 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Centro Democràtico y Social (Испания)

Председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Полша

Заместник-председател 

 • 12-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Унгария
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Унгария
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по петициите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Делегация за връзки с Унгария
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външноикономически отношения