Francisco OLIVA GARCIA : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 28-07-1990 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 28-07-1990 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

членове 

  • 26-07-1989 / 28-07-1990 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 26-07-1989 / 28-07-1990 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико

Заместник 

  • 26-07-1989 / 28-07-1990 : Комисия по външноикономически отношения