Juan Carlos GARAIKOETXEA URRIZA : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 25-07-1989 / 14-03-1991 : Група Дъга в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 25-07-1989 / 14-03-1991 : Eusko Alkartasuna (Испания)

членове 

  • 26-07-1989 / 18-02-1991 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 26-07-1989 / 14-03-1991 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
  • 18-02-1991 / 14-03-1991 : Комисия по младежта, културата, образованието, медиите и спорта

Заместник 

  • 26-07-1989 / 01-03-1991 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
  • 01-03-1991 / 14-03-1991 : Комисия по политически въпроси