Carles-Alfred GASÒLIBA i BÖHM : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 01-04-2004 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Ковчежник

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 01-04-2004 : Convergència Democràtica Catalunya (Испания)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
  • 17-01-2002 / 01-04-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 07-02-2002 / 01-04-2004 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР

Заместник 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 17-01-2002 / 13-03-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the impact of liberalisation and the economic reform process on economic growth in the European Union - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0020/2001 -  
-
ECON 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128