Antoni GUTIÉRREZ DÍAZ : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 05-01-1995 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Член
 • 06-01-1995 / 19-07-1999 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (Испания)

Заместник-председател 

 • 19-07-1994 / 13-01-1997 : Европейски парламент
 • 19-07-1994 / 13-01-1997 : Бюро на Европейския парламент
 • 14-01-1997 / 19-07-1999 : Европейски парламент
 • 14-01-1997 / 19-07-1999 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 21-07-1994 / 26-09-1994 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по регионална политика
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по петициите
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по регионална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по петициите

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по институционални въпроси
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по институционални въпроси
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите