Miguel ARIAS CAÑETE : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Група на Европейските демократи - Член
  • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Група на Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Coalición Popular (Испания)
  • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Alianza Popular (AP) (Испания)

членове 

  • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки със страните от Магреба
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетите

Заместник 

  • 24-01-1986 / 20-01-1987 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и хранителни продукти
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони