Miguel ARIAS CAÑETE : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 11-02-1990 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 12-02-1990 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partido Popular (Испания)

Заместник-председател 

 • 26-07-1989 / 13-12-1990 : Комисия по бюджетен контрол

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по бюджетите
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по рибно стопанство
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони