Miguel ARIAS CAÑETE : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 27-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 28-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partido Popular (Испания)

Председател 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по регионална политика

членове 

 • 21-07-1994 / 22-07-1994 : Комисия по рибно стопанство
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република

Заместник 

 • 21-07-1994 / 17-01-1995 : Комисия по бюджетите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по рибно стопанство