Miguel ARIAS CAÑETE : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Partido Popular (Испания)

членове 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Комисия по бюджетен контрол
  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Комисия по рибно стопанство
  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Комисия по конституционни въпроси
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Делегация за връзки с Южна Африка

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Декларации 

Декларация за финансови интереси