Enrique BARÓN CRESPO : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Председател 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по международна търговия

членове 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Комисия по международна търговия
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Съвет на председателите на комисии
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по конституционни въпроси
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно обозначението за произход  
- P6_DCL(2007)0075 - Приета  
Joseph DAUL , Enrique BARÓN CRESPO , Sir Graham WATSON , Heide RÜHLE , Eugenijus MALDEIKIS  
Дата на внасяне : 03-09-2007
Срок : 03-12-2007
Дата на приемане : 11-12-2007
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2007)0599
Брой подписали : 433 - 04-12-2007
Писмена декларация on international adoption in Romania EN  
- P6_DCL(2006)0023 - Приета  
Claire GIBAULT , Jean-Marie CAVADA , Antoine DUQUESNE , Charles TANNOCK , Enrique BARÓN CRESPO  
Дата на внасяне : 03-04-2006
Срок : 06-07-2006
Дата на приемане : 05-09-2006
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2006)0336
Брой подписали : 408 - 06-07-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.