Carlos María BRU PURÓN : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 04-02-1999 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 04-02-1999 / 19-07-1999 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

членове 

  • 11-02-1999 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Израел
  • 11-02-1999 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Израел

Заместник 

  • 11-02-1999 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм