Sławomir KŁOSOWSKI : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 27-11-2015 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 27-11-2015 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Полша)

Заместник-председател 

  • 09-02-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова

членове 

  • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
  • 16-12-2015 / 08-02-2017 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова
  • 19-01-2016 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

  • 15-12-2015 / 18-01-2016 : Комисия по регионално развитие
  • 15-12-2015 / 18-05-2016 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 17-06-2016 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Основни парламентарни дейности 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014  
- REGI_AD(2019)629617 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно подобряване на връзките и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа  
- REGI_AD(2016)576884 -  
-
REGI 

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси