Virgílio PEREIRA : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 10-01-1994 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 10-01-1994 : Partido Social Democrata (Португалия)

Заместник-председател 

 • 15-01-1992 / 10-01-1994 : Комисия по регионална политика, регионално планиране и връзки с регионални и местни власти

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 14-12-1990 / 14-01-1992 : Комисия по петициите
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 15-01-1992 / 10-01-1994 : Комисия по петициите
 • 11-02-1993 / 10-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка

Заместник 

 • 26-07-1989 / 13-12-1990 : Комисия по петициите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Малта
 • 15-01-1992 / 10-01-1994 : Комисия по бюджетите
 • 11-02-1993 / 10-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Малта