Carlos PIMENTA : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 05-11-1996 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член
 • 06-11-1996 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partido Social Democrata (Португалия)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетите
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-02-1996 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република