José BARROS MOURA : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partido Socialista (Португалия)

членове 

 • 21-07-1994 / 19-07-1995 : Временна комисия по заетостта
 • 21-07-1994 / 27-10-1995 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 21-07-1994 / 17-11-1995 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по петициите
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 27-10-1995 / 17-11-1995 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 17-11-1995 / 15-01-1997 : Комисия по институционални въпроси
 • 17-11-1995 / 15-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по институционални въпроси
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по петициите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-10-1997 / 11-05-1998 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 11-05-1998 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

 • 21-07-1994 / 01-02-1995 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 01-02-1995 / 14-02-1996 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 14-02-1996 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика