Vasco GARCIA : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partido Social Democrata (Португалия)

Заместник-председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Швеция, Финландия, Исландия и Северния съвет

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Исландия
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по рибно стопанство
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Исландия
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Исландия

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по развитие и сътрудничество