Fernando Manuel Santos GOMES : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 10-06-1990 : Група на социалистите - Заместник-председател
 • 11-06-1990 / 24-01-1993 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 24-01-1993 : Partido Socialista (Португалия)

членове 

 • 26-07-1989 / 14-09-1990 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН и Република Корея (AIPO)
 • 14-09-1990 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 15-01-1992 / 24-01-1993 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 15-01-1992 / 24-01-1993 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетен контрол
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетите
 • 15-01-1992 / 24-01-1993 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 15-01-1992 / 24-01-1993 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 23-03-1992 / 24-01-1993 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика