Rui AMARAL : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 26-01-1992 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Заместник-председател
 • 27-01-1992 / 18-07-1994 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partido Social Democrata (Португалия)

Председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по транспорт и туризъм

Заместник-председател 

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по транспорт и туризъм

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Кипър
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 10-05-1990 / 18-02-1991 : Комисия по политически въпроси
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия