Llewellyn T. SMITH : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Labour Party (Обединено кралство)

членове 

 • 26-07-1989 / 18-01-1990 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 19-01-1990 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 15-01-1992 / 14-02-1992 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 14-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Норвегия
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Норвегия
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Норвегия

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-09-1989 : Комисия по бюджетен контрол
 • 26-07-1989 / 18-01-1990 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 19-01-1990 / 14-01-1992 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 15-01-1992 / 27-03-1992 : Делегация за връзки с Япония
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 27-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея