George W. STEVENSON : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Labour Party (Обединено кралство)

Председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 14-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Полша
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Полша
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по петициите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по външноикономически отношения
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по бюджетите
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)