Kenneth A. STEWART : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 02-09-1996 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 02-09-1996 : Labour Party (Обединено кралство)

членове 

  • 21-07-1994 / 02-09-1996 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 21-07-1994 / 02-09-1996 : Комисия по петициите
  • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
  • 12-07-1995 / 02-09-1996 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник 

  • 21-07-1994 / 02-09-1996 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите