Barry H. SEAL : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Labour Party (Обединено кралство)

Председател 

 • 05-10-1998 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

членове 

 • 21-07-1994 / 19-07-1995 : Временна комисия по заетостта
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 21-10-1996 / 15-01-1997 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 17-02-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 14-10-1997 / 04-10-1998 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-10-1996 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-01-1997 / 14-01-1998 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по петициите
 • 15-01-1998 / 19-07-1999 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15-01-1998 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария
 • 20-01-1998 / 04-02-1998 : Подкомисия по правата на човека