Madron Richard SELIGMAN : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 30-04-1992 : Група на Европейските демократи - Член
 • 01-05-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Австрия
 • 15-09-1989 / 22-11-1990 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Финландия
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Финландия
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Финландия

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по младежта, културата, образованието, медиите и спорта
 • 21-01-1991 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Израел
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Израел
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Израел