Anthony M.H. SIMPSON : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 30-04-1992 : Група на Европейските демократи - Член
 • 01-05-1992 / 13-05-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 14-05-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Квестор 

 • 26-07-1989 / 13-01-1992 : Европейски парламент
 • 26-07-1989 / 13-01-1992 : Бюро на Европейския парламент
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Европейски парламент
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 26-07-1989 / 13-01-1992 : Квестори
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Канада
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Квестори
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по петициите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите