Derek PRAG : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 30-04-1992 : Група на Европейските демократи - Член
 • 01-05-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Председател 

 • 29-06-1993 / 13-07-1993 : Комисия по институционални въпроси

Заместник-председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по институционални въпроси
 • 15-01-1992 / 28-06-1993 : Комисия по институционални въпроси
 • 06-11-1993 / 18-07-1994 : Комисия по институционални въпроси

членове 

 • 26-07-1989 / 14-09-1989 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Израел
 • 15-09-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Израел
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Израел
 • 14-07-1993 / 05-11-1993 : Комисия по институционални въпроси
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Израел

Заместник 

 • 26-07-1989 / 11-09-1989 : Комисия по политически въпроси
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея