Peter N. PRICE : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 04-02-1992 : Група на Европейските демократи - Член на бюрото
 • 05-02-1992 / 30-04-1992 : Група на Европейските демократи - Член на бюрото
 • 01-05-1992 / 10-06-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 11-06-1992 / 03-02-1993 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото
 • 04-02-1993 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетен контрол

членове 

 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 13-09-1990 / 17-02-1991 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и ЕИО (АКТБ-ЕИО)
 • 18-02-1991 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Япония
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външноикономически отношения
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по бюджетен контрол
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 17-09-1993 / 18-07-1994 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската икономическа общност (АКТБ-ЕИО)
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по бюджетите