Christopher J. PROUT (Lord Kingsland) : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 30-04-1992 : Група на Европейските демократи - Председател
 • 01-05-1992 / 13-05-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 14-05-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Заместник-председател

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по институционални въпроси
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Малта
 • 15-01-1992 / 11-03-1993 : Комисия по регионална политика, регионално планиране и връзки с регионални и местни власти
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Малта
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта

Заместник 

 • 12-09-1989 / 27-09-1989 : Комисия по политически въпроси
 • 15-01-1992 / 17-02-1992 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по институционални въпроси
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 18-02-1992 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Австрия
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Австрия