James SCOTT-HOPKINS : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 11-02-1990 : Група на Европейските демократи - Член на бюрото
 • 12-02-1990 / 30-04-1992 : Група на Европейските демократи - Член
 • 01-05-1992 / 13-05-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 14-05-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Кипър
 • 12-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Кипър
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Кипър
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър

Заместник-председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите

членове 

 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Кипър
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка