(Ben) George Benjamin PATTERSON : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 12-02-1991 : Група на Европейските демократи - Член
 • 13-02-1991 / 30-04-1992 : Група на Европейските демократи - Член на бюрото
 • 01-05-1992 / 13-05-1992 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 14-05-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по петициите
 • 27-04-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по парични въпроси
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико

Заместник 

 • 26-07-1989 / 10-09-1991 : Комисия по социални въпроси, заетост и работна среда
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 11-09-1991 / 14-01-1992 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Машрека
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Машрека