Edward T. KELLETT-BOWMAN : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 28-11-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 29-11-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Ковчежник

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетен контрол
 • 30-09-1994 / 21-09-1995 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 28-11-1995 / 15-01-1997 : Комисия по регионална политика
 • 14-12-1995 / 17-07-1996 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 18-07-1996 / 13-03-1997 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по регионална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетен контрол
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетите
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Комисия по петициите
 • 22-09-1995 / 24-01-1996 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 25-10-1995 / 14-12-1995 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по петициите