Paul F. HOWELL : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 30-04-1992 : Група на Европейските демократи - Член
 • 01-05-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки със Съюза на съветските социалистически републики
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)
 • 15-01-1992 / 13-09-1993 : Комисия по регионална политика, регионално планиране и връзки с регионални и местни власти
 • 04-05-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по рибно стопанство
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по политически въпроси
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
 • 06-09-1993 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико