Peter BEAZLEY : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 30-04-1992 : Група на Европейските демократи - Член
 • 01-05-1992 / 18-07-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН и Република Корея (AIPO)

членове 

 • 26-07-1989 / 15-09-1989 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 13-09-1993 / 18-07-1994 : Комисия по регионална политика, регионално планиране и връзки с регионални и местни власти
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по външноикономически отношения
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външноикономически отношения
 • 26-05-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Европейско икономическо пространство
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство