Nicholas BETHELL : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 29-09-2003 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 29-09-2003 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша
  • 07-02-2002 / 24-09-2003 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
  • 17-01-2002 / 29-09-2003 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи

Заместник 

  • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република
  • 17-01-2002 / 29-09-2003 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
  • 07-03-2002 / 12-03-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република
  • 13-03-2002 / 29-09-2003 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Полша

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Motion for a resolution on the jailing of Russian military journalist Grigorii Pasko and the closure of TV‑6 EN  
- B5-0067/2002  

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128