John A.W. BIRD : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с Малта

членове 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по външноикономически отношения
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Малта
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Малта
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта

Заместник 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по петициите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 15-01-1992 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Австрия
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външноикономически отношения
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Австрия