Mary Elizabeth BANOTTI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fine Gael Party (Ирландия)

Заместник-председател 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Япония

Квестор 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Европейски парламент
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Бюро на Европейския парламент
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Европейски парламент
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Квестори
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Временна комисия по системата за прихващане Echelon
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Квестори
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по петициите
 • 28-03-2000 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по петициите
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report Initiative of the French Republic with a view to adopting a Council Regulation on the mutual enforcement of judgments on rights of access to children - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0311/2000 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the adverse impact of the World Trade Organisation on animal welfare EN  
- P5_DCL(1999)0010 - Отпаднала  
Michl EBNER , Caroline LUCAS , Mary Elizabeth BANOTTI , Gianni VATTIMO , Mark Francis WATTS  
Дата на внасяне : 15-11-1999
Срок : 15-02-2000
Брой подписали : 105 - 15-02-2000