Gordon J. ADAM : 1-ви парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Комитета на парламентаристите от ЕАСТ

членове 

  • 19-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по енергетика и изследвания
  • 10-12-1979 / 31-12-1980 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕИО-Гърция