Richard A. BALFE : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 18-12-2001 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 19-12-2001 / 05-03-2002 : Независими
 • 06-03-2002 / 07-03-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 05-03-2002 : Labour Party (Обединено кралство)
 • 06-03-2002 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Обединено кралство)

Квестор 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Европейски парламент
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Бюро на Европейския парламент
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Европейски парламент
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Квестори
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Квестори
 • 17-01-2002 / 29-05-2002 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 08-04-2002 / 19-07-2004 : Комисия по петициите

Заместник 

 • 22-07-1999 / 15-02-2000 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 15-05-2001 / 14-01-2002 : Комисия по петициите
 • 17-01-2002 / 05-03-2002 : Комисия по петициите
 • 07-02-2002 / 05-03-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Кипър
 • 22-05-2002 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 30-05-2002 / 19-07-2004 : Комисия по развитие и сътрудничество

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128