• Niall   ANDREWS  

Niall ANDREWS : Предложения за резолюции - 5-и парламентарен мандат 

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

MOTION FOR A RESOLUTION on Zimbabwe EN  
- B5-0468/2002  
MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in DRC (massacre in Kisangani) EN  
- B5-0349/2002  
DRAFT MOTION FOR URGENCY RESOLUTION ON BEHALF OF THE EPP‑ED GROUP EN  
- B5-0289/2002