Niall ANDREWS : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейския демократичен алианс - Член

Национални партии 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Fianna Fáil Party (Ирландия)

членове 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка

Заместник 

  • 26-07-1984 / 05-02-1986 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
  • 06-02-1986 / 20-01-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по правата на жените